Om Derm Summit

För femte gången arrangeras Derm Summit – ett vetenskapligt symposium som arrangeras av Diagnostiskt Centrum Hud. Mötet vänder sig till dig som är färdig eller blivande dermatolog, där vi presenterar ett gediget program som inkluderar olika delar inom det dermatologiska området.

Diagnostiskt Centrum Hud är idag Sveriges största privata dermatologi-klinik med totalt tretton kliniker runt om i Sverige.

Vi är mycket angelägna om att föra kunskap och utbildning inom dermatologi vidare. Därför delar vi årligen ut två stipendier på 25 000 kr vardera till unga, lovande dermatologer för att möjliggöra ytterligare forskning och utbildning på deras kliniker. 

Derm Summit 2023

Utbildningsdagarna kommer att hållas i Stockholm den 29-30 september 2023.

Vi kan utlova ett mycket intressant program, dessutom kommer årets stipendiater att presentera sina projekt. 

Mötet kommer att hållas på 7A Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm.

Konferensavgiften är 3 500 kr (inkl moms) och inkluderar föreläsningar samt måltider.

ST-läkare erbjuds att delta kostnadsfritt på årets möte. 

Konferensavgiften betalas in till Bg 597-1221 senast den 29 augusti 2023. Märk betalningen med ”Derm Summit 2023” och ditt namn. 

VÄLKOMMEN!

Vi kommer att följa vid tillfället rådande restriktioner. Mötet kan kommer att ställas in eller flyttas om situationen förändras.