Om Derm Summit

För sjätte gången arrangeras Derm Summit – ett vetenskapligt symposium som arrangeras av Diagnostiskt Centrum Hud. Mötet vänder sig till dig som är färdig eller blivande dermatolog, där vi presenterar ett gediget program som inkluderar olika delar inom det dermatologiska området.

Diagnostiskt Centrum Hud är idag Sveriges största privata dermatologi-klinik med totalt tolv kliniker i Sverige.

Vi är mycket angelägna om att föra kunskap och utbildning inom dermatologi vidare. Därför delar vi årligen ut två stipendier på 25 000 kr vardera till unga, lovande dermatologer för att möjliggöra ytterligare forskning och utbildning på deras kliniker. 

Derm Summit 2024

Symposiet kommer att hållas i Stockholm den 20-21 september 2024.

Som vanligt utlovar vi ett mycket intressant program, dessutom kommer årets stipendiater att presentera sina projekt. 

Mötet kommer att hållas på 7A Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm.

Konferensavgiften är 3 500 kr (inkl moms) och inkluderar föreläsningar samt måltider.

ST-läkare erbjuds att delta kostnadsfritt på årets möte, dock debiteras full konferensavgift vid ”no show”. 

Vill önskar få din anmälan samt konferensavgift senast den 7 augusti 2024. Konferensavgiften betalas till Bg 597-1221.

Märk betalningen med ”Derm Summit 2024” och ditt namn. 

VÄLKOMMEN!