Sponsorer som deltar

Möt sponsorerna i vår utställning! Följande sponsorer kommer att delta i utställningen på Derm Summit 2022.