Sponsorer som deltagit

Följande sponsorer har deltagit i utställningen på Derm Summit 2022.